Investiční zlato

30.01.2020

Co je ze zákona investiční zlato a jak je to s DPH?

Ze zákona se investičním zlatem rozumí zlato ve tvaru uzančních slitků v podobě cihel nebo destičky, které splňuje další náležitosti. Konkrétně je označeno vlastním číslem, má ryzost nejméně 995 tisícin, o hmotnosti, která je připouštěna na světových trzích zlata, a je na nich vyznačen výrobce, ryzost a hmotnost. 

Za investiční zlato se považují i zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyraženy po roce 1800, jsou a nebo byly v zemi svého původu legálním platidlem, a jež jsou prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %. 

Takové zlato je pak osvobozeno od DPH. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!