Jak zajistit vašim dětem lepší budoucnost?

08.02.2021

doba čtení: 10 minut

Může se to zdát jako klišé, které jsme slyšeli již několikrát, přeci na něm však je obrovský kus pravdy. Kdo by nechtěl pro své dítě či děti to nejlepší? Zajistit mu krásnou budoucnost, nebo mu minimálně alespoň pomoci do začátku, kdy dítě opouští svůj rodný domov a staví se na vlastní nohy. Nemusí se pouze jednat o pomoc do začátku, ale vlastně o cokoliv, kdy svým dětem chceme předat větší sumu peněz - na svatbu, na pořízení prvního auta, zkrátka těch příkladů může být velká spousta a každý si určitě vzpomene na ten určitý. 

Jak tedy zajistit dětem lepší budoucnost? Napovědět by mohl tento citát: 

‚‚Vzdělávání je naším pasem do budoucnosti, zítřek patří lidem, kteří se na něj dnes připravují.‘‘ -  Malcom X

Samozřejmě již neplatí, že čím vyšší vzdělání člověk dostane, tím se má v životě lépe. To si především musí zajistit sám vlastní pílí a vytrvalostí. Ale pokud se dostane člověku kvalitní vzdělání a baví ho daná tématika, je to velký předpoklad k tomu, že si najde dobrou práci anebo získá tolik sebedůvěry a postaví se na vlastní nohy a třeba i vybuduje vysoce ceněnou společnost.

Jenže jak už to v dnešní době bývá, za to opravdu dobré a kvalitní je potřeba si připlatit. Můžete namítnout, že pokud se nejedná o soukromé školy, studium nic nestojí. Opak je pravdou. Musíte stále počítat s výdaji, které jsou běžně spjaty se studiem - studijní pomůcky, notebook, učebnice, slovníky, dále počítejte s různými mimoškolními aktivitami, kroužky a tak dále, s tím vším musí rodiče studenta/ů počítat. Nechci rozporovat kvalitu českých vysokých škol, ale já se vydal cestou vysokoškolského vzdělání na soukromé škole. Spatřuji v tom výhody ze strany profesorů, kteří většinou vychází i ze své praxe, jsou úspěšnými ve svém oboru a tím pádem i pro svůj obor bývají zapálení. Takto bych mohl pokračovat dále, ale pokud se například ještě podíváme na vysoké školy v zahraničí, většinou je studium na nich také zpoplatněno. A studium na vysoké škole v cizím státě považuji za možná tu nejlepší přípravu do života. 

Kolik tedy takové studium stojí? Když budu vycházet ze svých zkušeností, tak mě na bakalářském studium jeden školní rok (2 semestry) vyšel na zhruba 30 tisíc Kč. Bakalářské studium bývá na 3 roky, a každý rok se školné navyšovalo. Ve výsledku mě celkem 3 roky studia stály 100 tisíc Kč. Já ale pokračoval dále v magisterském studiu, které je již pouze na 2 roky, ale školné je vyšší než na bakalářském a opět ty dva roky mě stojí 100 tisíc Kč. Když to tedy sečteme, dostáváme se na částku 200 tisíc Kč. Což není úplně malá suma, ale také to není žádná závratná částka, jelikož i v ČR můžeme najít školu, kde vás pouze jeden semestr stojí 50 tisíc Kč. 

Takže kolik byste měli zhruba vašemu dítěti odkládat, když byste mu chtěli naspořit částku na studia, která by byla ve výši 200 tisíc Kč? 

Pokud budeme uvažovat investiční nástroj, který vám v dlouhodobém horizontu (počítáme zde 19 letý horizont) přinese 6% zhodnocení, tak vám stačí investovat měsíčně 500 Kč. To není žádná závratná cifra, přesto s ní můžete vašim dětem zajistit taková studia, která budou chtít a která je budou bavit. Když byste svým dětem chtěli připravit ještě větší balíček, například ve výši 500 tisíc Kč, pak byste měli, po stejnou dobu, se stejným zhodnocením, investovat minimálně 1200 Kč, což by neměl být pro lidi s dnešním průměrným příjmem takový problém. 

Při takovém dlouhém investičním horizontu, jako je například zajištění studia dětem za 15 let, se lidé nemusí držet konzervativní strategie či nástrojů (například stavební spoření atd.), ale mohou využít síly trhu a investovat například do různých akciových podílových fondů či ETF fondů. 

Rád vám s nastavením investičního plánu pomůžu. Ozvěte se a domluvíme si schůzku!

Radek Koláček

disclaimer: Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na stránce www.rk-gold.webnode.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!