Aktuální pohled

27.11.2018

Za měsíc a pár dní máme konec roku, který stříbro startovalo s hodnotou přes 360 Kč za unci ( cca 11,5 Kč za 1 gram ) a po necelém půl roce dosahovalo hodnoty bezmála 380 Kč za trojskou unci. Poté přišel několikaměsíční pád, který se zastavil až 14. září  na hranici 307 Kč za unci a od té doby opět pozvolna roste. Aktuální ( ze dne 20.11. ) hodnota na burze činí 327 Kč za unci. Tak nízké ceny ve mě vzbuzují spousty otázek, jako například čím to, že je stříbro tak levné a případně jak dlouho takhle levné bude? Vždyť stříbro se dostalo na stejnou úroveň jako bylo před rokem 2011.


Na tyto otázky ale nebude až tak jednoduché najít odpověď. Některé články informují, že za tak nízkou cenou je stále manipulace některých bank, respektive jejich tradeři, kteří si mezi sebou volali a domlouvali tak další obchody. Avšak za tyto manipulace již dostalo několik bank milionové pokuty. 

Podíváme se na další ukazatele jako produkci, spotřebu a rezervy.

Ve zprávě vědeckovýzkumné vládní agentury Spojených státu ( USGS ), se píše, že celosvětová produkce stříbra v loňském roce byla nižší než v roce 2016 ( 2016 - 25700t, 2017 - 25000t ). Nebylo to vytěženo pouze primárně ale jako vedlejší produkt při těžbě mědi, zinku a zlata. Co se týká spotřeby, celosvětový odhad k dispozici není avšak ve Spojených státech se spotřeba pohybovala okolo 5700t za rok 2017, v roce 2016 to bylo 7600t. Jedná se o poměrně velký pokles. Ten však kompenzují státy jako Čína a Indie. Na tamních trzích totiž spotřeba roste. Čína, po sečtení jednotlivých odvětví, které spotřebovávají stříbro, se dostává na hranici 4300t. Indie pak na 3270t. A kompenzují nejen spotřebou ale i produkcí. Konkrétně Čína navýšila produkci o 120t na celkových 2500t. Další státy, které navyšovaly svou produkci bylo Mexiko, Kazachstán, Polsko a Rusko. Státy s největšími rezervami jsou Austrálie, Polsko, Rusko a Peru. Celosvětový odhad těchto rezerv je pak 530000t.

Jak to tedy bude v dalších měsících? Bude stříbro růst nebo ještě klesne níže či si bude udržovat svou nynější hodnotu? Predikcí, že se stříbro během pár let vytěží již bylo mnoho, tak jako tomu bylo například u ropy. Stále se totiž objevují nová naleziště. Je však jisté, že poptávka po stříbru dále poroste. Využívá se totiž v několika odvětvích, nejen tedy ve šperkařství. Důležitými odvětvími jsou elektronika, zdravotnictví, fotovoltaika a další. Zejména pak elektronika a fotovoltaika jsou odvětví, která jsou stále na vzestupu a není, myslím, důvod, proč by se to mělo změnit. Recyklování použitého stříbra zatím také nepřipadá v úvahu. Je to daleko nákladnější než vytěžení jedné unce "ze země". 

Nesmíme zapomenout ještě na jednoho velkého hráče, který je velikým spotřebitelem stříbra. Je to investor. Investice do stříbra v podobě slitků, cihel nebo i mincí, jsou po celém světě velice oblíbeným nástrojem, kam své volné finanční prostředky uložit a nejlépe i něco vydělat. 


Proč tedy nevyužít nízké ceny? 


Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!