Portfolio podle Nobelovy nadace

12.10.2020

doba čtení: 5 minut

V minulém týdnu se opět rozdávaly Nobelovy ceny. Jednotlivé ceny se rozdávají za vědecký výzkum, technické objevy a nebo přínos pro lidstvo, a to v následujících oborech: fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura, mír. Od roku 1968 se rozhodla Švédská národní banka udělovat cenu také za ekonomii.  

"Nobelovka" se rozdává již od roku 1901 na základě poslední vůle Alfreda Nobela. Laureáti dostávají kromě medaile a diplomu také peněžitou odměnu, která dosahuje v letošním roce výše 9 milionů švédských korun. 

A kdo to vlastně platí? Odkud se peníze na odměnění držitelů této prestižní ceny berou?

Odpověď na tuto otázku se nachází v minulosti, abych byl přesný, konkrétně se nachází v závěti samotného Alfreda Nobela. Ten rok před svou smrtí v poslední vůli odkázal téměř veškerý svůj majetek na vytvoření nadace, která tyto ceny uděluje. Do nadace vložil 31 milionů švédských korun (v přepočtu dnes přibližně přes 4,3 miliardy Kč). Na základě této závěti musí také nadace dlouhodobě zhodnocovat vložené prostředky, aby dokázala každoročně vyplácet odměnu svým laureátům. V této závěti bylo výslovně také napsáno, aby nadace investovala do bezpečných cenných papírů, za které se v té době považovaly státní dluhopisy. Na základě této investiční strategie však nadaci hrozil zánik. Z důvodu konzervativní strategie, která se opírala pouze o státní dluhopisy, které v pozdějších letech nedokázaly překonat čím dal větší inflaci, se majetek, který v dnešním přepočtu činil v roce 1901 přes 1,8 miliardy švédských korun, v roce 1950 ztenčil až na "pouhých" 0,5 miliardy SEK. 

Bylo proto nutné změnit investiční strategii a přealokovat jednotlivé investice. Díky tomuto "přeskupení" došlo k tomu, že se majetek fondu začal opět navyšovat a v roce 1991 dosáhl své původní výše z roku 1901. 

A jak vypadá současné portfolio Nobelovy nadace? 

V roce 2019 byly peněžní prostředky rozděleny takto:

- 47 % akciové fondy a futures akciových indexů

- 9 % majetkové fondy

- 31 % alternativní aktiva ( zajišťovací fondy atd.)

- 13 % ostatní aktiva

A jaké bylo zhodnocení takového portfolia? Takto složené portfolio generovalo zisk ve výši 16,6 % p.a. 

Zároveň platí, že nadace vyplácí maximálně 3,5 % ročně. Další peníze pak znovu reinvestuje a ty pak "pracují" a vytváří další zisk pro nadaci. Tím pádem jsou splněny podmínky pro to, aby peníze z fondu nikdy nedošly. Další rok se navýší zisk o inflaci v daném roce. V tomto případě dochází k tomu, že majetek fondu stále roste, a navíc se můžou vyplácet laureátům Nobelovy ceny peníze a může se zafinancovat chod celé nadace. 


Jaká je Vaše investiční strategie a portfolio? Ještě jej neřídíte? Inspirujte se u Nobelovy nadace a nebo mě kontaktujte a společně sestavíme vaše osobní investiční portfolio. 


Radek KoláčekVytvořte si webové stránky zdarma!