Stavební spoření vs. investiční produkt

17.08.2020

doba čtení: 3 minuty

Vyplatí se stavební spoření a nebo investiční produkt? 


Mezi Čechy je stále oblíbené stavební spoření, které však v posledních letech nenabízí již tolik výhod. 

Jak si povede "stavebko" s vybraným investičním produktem? 


Výhody u stavebního spoření:

+ státní příspěvek (10% z roční naspořené částky, max. však 2000 Kč) - max. 6 let

+ pojištěné vklady jako u bank (100 000 EUR)

+ pevně daný úrok po dobu 6 let spoření (okolo 1 %) 

Nevýhody:

- při výběru peněz dříve než za 6 let ztrácíte státní příspěvky

- platíte sankce za předčasný výběr a tím i zrušení celé smlouvy

- 15% srážková daň z výnosů vkladů každý rok


Výhody investování do cenných papírů:

+ zpravidla vyšší úroky než u "stavebka" a dalších bankovních produktů (spořící účty, termínované vklady; okolo 4-6 % - některé fondy nabízí i více) 

+ po splnění tzv. časového testu (doba držení CP více než 3 roky) osvobození od daně

+ možnost zvolit si fond, do kterého chci investovat (akciový, dluhopisový atd. - rozložení a eliminace rizika)

Nevýhody:

- investice není pojištěna (například fondy však podléhají přísným regulacím)

- výnos není garantován (toto riziko lze eliminovat dlouhou délkou investice)


Výsledný úrok u stavebka, po přičtení státní podpory a odečtení daně a dalších poplatků, které jsou spojeny s vedením účtu a se vstupním poplatkem, činí přibližně 3 % ročně. V porovnání s investicí do cenných papírů (například investice do podílových listů) je tento úrok nižší. A to musíme ještě přihlédnout k faktu, že k tomuto úroku se dostanete za předpokladu, že své stavební spoření budete mít po celých 6 let, a nepožádáte o předčasný výběr vašich peněz. 


Tak co myslíte, je ještě pořád tak výhodné stavební spoření?

Vytvořte si webové stránky zdarma!