ZEW index a IFO index

20.12.2019

Jaké znaky signalizují příchod blížící se finanční krize? Nejčastěji se můžeme dočíst nebo doslechnout o tom, že dochází ke zpomalování ekonomiky a v souvislosti s tím nám hrozí recese a krize. Je však pokles HDP jediným ukazatelem blížící se recese, potažmo krize? Ekonomická teorie označuje za recesi to, když dojde v ekonomice k poklesu HDP minimálně ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Delší období nazýváme již krizí. Tento ukazatel však nemusí být zcela přesný, jelikož už nesleduje to, o kolik dochází k nárůstu HDP v ekonomice. Dalšími ukazateli mohou být Index ekonomických očekávání (ZEW Index - vydává německý institut Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) a IFO index, neboli Index podnikatelského klimatu (vydává německý institut Ifo). ZEW index přináší poměrně kvalifikovaný obraz odborníků, nejen z finančního sektoru, ale i dalších významných oborů, na očekávánou situaci v ekonomice. Sledují se různé faktory, které pak vytvoří daný výstup a konkrétně to, jestli se očekává pokles či růst ekonomiky. Pokud dochází k velkým propadům v očekávání, může to být dobrým signálem blížící se krize. Index IFO dotazuje každý měsíc přibližně 7000 německých společností, které odpovídají na současnou ekonomickou situaci podniku a zároveň se společnosti snaží predikovat svůj vývoj na dalších šest měsíců. Data jsou poté kompletovány a ukazují odhadovaný ekonomický vývoj. Tento index může být také dobrým ukazatelem toho, jak si ekonomika vede a jaká jsou očekávání v následujících obdobích. Aktuální zprávy za měsíc listopad hovoří o mírném zlepšení jak u indexu ZEW, tak i indexu IFO. Neznamená to však, že žádná recese či dlouhodobější krize nehrozí. Ukazatel ZEW je v mínusových hodnotách a zprávy z výrobního sektoru v indexu IFO hovoří o tom, že podnikatelé jsou stále nespokojení se současným stavem a plánují dále snižovat svou produkci. Ať už v brzké době dojde k finanční krizi či ne, je vždy důležité být na takovou událost připraven. Mít své investiční portfolio dobře rozdělené. Z tohoto důvodu je důležité mít ve svém portfoliu i investiční zlato.

Vytvořte si webové stránky zdarma!